መልእኽቲ መሪር ሓዘን

ላሲት ንፍትሒ ጽገመንገሻ፡ብዝሓደራ  ሕማም፡ንነዊሕዓመታትክትሳቐድሕሪምጽናሓብዕለት20 መስከረም2017 አብሃገረጀርመን፡ከተማ ካስልዓሪፋ። ተላሲት ንፍትሒ ብጸይትና ጽገመንገሻ፡ኣብ ንኡስዕድሚኣንናጽነት ሃገራ ዝጀመረቶ ቓልሲገና ውን ከይተሓለለት ህዝባካብሕሰምንመከራንከተድሕንንሓርነት ዝተቃለሰት ተባዕ ብጸይቲ እያ ኔራ። ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ሕድሪ ዝተሰመዖ መሪርሓዘንብስም መሪሕነቱን ጠቅላላ መሰረታቱን ንብጸይትና ጽገ መንገሽ መንግስተ ሰማይ፡ ንክቡራት ቤተሰባን መቃልስታን ጽንዓት ይሃብኩም ይሃበና ይብል።

ድሕነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኩሉ!!

ዓወት ንሓፋሽ ብተግባር!!

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ሕድሪ