ኣብ ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ሓርነታዊ ቃልሲ፣ በዓል ቤታዊ ድኽመት ቀንድን ቀዳማይን’ዩ።

ቀዳማይ፡ ንጹር ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳባዊ ኣረኣእያ ብዝምልከት፡- ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ ከም ፖለቲካዊ ውድብ ክምስረት እንከሎ፡ ብዝነኣሰ ተወዲቡ ንኽቃለስ ምኽንያት ዝኾኖ ፖለቲካዊ ዕላማታት ንህዝቢ ግልጺ ብዝኾነ መልክዑ ከቐምጥ ኣለዎ። ምስቲ ክቕየር ዝደልዮ ፖለቲካዊ ሓይሊ ዘለዎ፡ መሰረታዊ ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳባዊ ፍልልይ፡ ንፈታውን ጸላእን ቅሉዕ ብዝኾነ ዘየደናግር ስልትን ስትራተጂን ክሕብር ይግባእ። ከምኡውን ህዝባዊ ወገናውነቱ፡ ንመሰረታዊ ሰብኣውን ደሞክራስያዊ መሰላት ዘለዎ ጥብቅና፣ ኣብ ሕቶ ምሕዝነትን ሓድነትን ሓይልታት፡ ደሞክራስያዊ ለውጢ ንምምጻእ ዝኽተሎ ኣገባብ፣ ድሕሪ ውድቀት ሃላሊ ጉጅለ ህግደፍ፡ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ስርዓት፣ ማሕበረ ቁጠባዊ ኣንፈት /ፖሊሲ/፣ ናይ ወጻኢ ዝምድናታት ዝኽተሎ ፖሊሲን፡ ብኹሉ ናይ ፖለቲካ መሳርሒታት ብሓፈሻ፡ በቲ ቀንዲ መግለጺ ሓደ ውድብ ዝኾነ ፖለቲካዊ መደብ-ዕዮ ድማ ብፍላይ ክገልጽ ኣለዎ። ኣብዚ መድረኽዚ ግን ኣብ ገለ ገለ ንጹርነት
ዝጎደሎ ፖለቲካዊ ንጥፈታት