ንዘይውዳእ ንዕቀት ናይ መን እዩ እቲ ሕምቀት?

ካብ ሕልና ዘለዎም. . .  እትጽበይ መልሲ ኣቦታት ብዙሕ ግዜን ርጉጽ ውጽኢቶም ክገልጹ እንከለዉ፡ ትኣምኖ ልኢኽካ እንታይ ተረፈኒ ኣይትበል ይብሉ ነይሮም፡ ጠላምን ጃጃውን ኢሳያስ ኣፈወርቅ ከኣ፡ ኣበይ ዘለዉ ተቓወምቲ? ባዶ እንተደመርካሉ ባዶ ይኸውን ባዶ እናበለ መናሃርያ ጃህራኡ ካብ ዝጥቀመልን ቃላት ደርሆስ ኣንዊሕካ እንተኣሰርካያ! ዝፈታሕካያ ይመስላ ይብል እሞ ምስ ህልው ኩነታትና ክንመራመረሉ እንከሎና እቲ ንስም ተቓውሞ ዕንክሊል ዝብል ኣብ ክልና ሚዛኑ ሓርኮትኮት ውጽኢቱ መሪር ዕረ ይጥዓም እምበር ንሓቂ ዝኣምን ሓቁ እዩ ካብ ምባልን ምስትንታንን ኣይክውሎን እዩ።