ኣብ ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ሓርነታዊ ቃልሲ፣ በዓል ቤታዊ ድኽመት ቀንድን ቀዳማይን’ዩ።

ሰላም ዝሰኣነ፣ ፍትሒ ዝጎደሎ፣ መሰረታዊ ክብረት ሰብኣዊ መሰሉ ዝተጋህሰ፣ ፖለቲካዊ ደሞክራስያዊ መሰሉ ዝተዓፈነ፡ ብሄራውን ሃይማኖታውን ኣድልዎን ዝበጽሖ፣ ስሩት ኣወንታዊ ባህሉን ክብሩን ዝተሃርመ ህዝቢ /ህዝብታት/ ቅድም ቀዳድም መንዩ ጠንቂዩ ከለሊ ዘለዎ። መን ጠንቂ ምስ ፈለጠን ምስ ኣነጸረ ከኣ፡ ንምውጋዱ ተወዳዲቡ መደባት ሰሪዑ ክቃለስ ኣለዎን ይግባእን። ህዝብታት ሓንቲ ሃገር እፎይታ ክረኽቡ እንተደኣ ኮይኖም፡ ብንቕሓትን ብሕግን ውሕሰነቱ ዘረጋገጸ ሃገራዊ ሰላም፣ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰል፣ ፖለቲካዊ ደሞክራስያዊ መሰል፣ ማሕበራዊ ፍትሒ፣ ብሄራውን ሃይማኖታውን ማዕርነት፣ ርትዓዊ ቁጠባዊ ተጠቃምነት ክረኽቡ ኣለዎም። ስለምንታይሲ ብዘይካ መሰረታዊ መሰላትዚ ከም ሰብኣውያን ፍጡራት ንምንባር ስለዝጽገሙ። እዚ ከምዚ ዝመሰለ መሰላት ብዕድል ትስእኖ ወይ ዝሕረመካ ጉዳይ ኣይኮነን። ብሰብ ኣምጸኦ ዓመጻዊ ምሕደራ ትስእኖ፡ ተቓሊስካ ድማ ተረጋግጾ ተውሕሶ ጉዳይዩ። መንዩ እቲ ዓማጺ ግዳማዊ መግዛእቲ ወይስ ዘቤታዊ መግዛእቲ? ከም ገዛእትን መለኽትን ኣበይ ይራኸቡ ኣበይ