ውድባዊ ሰሚናር ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ)

ኣብ ዝተመደበሉ ግዜን ቦታን ብድምቀትን ብዓጀባን ተጀሚሩ ውድባዊ ሰሚናር ደግሓኤበቲ ዝተመደበሉ ግዜን ቦታን ሓድነታዊ ፍናን ብዝመልኦ ኣገባብ፡ ሎሚ መዓልቲ 16መከረም2017ብናይ ዝኽሪ ኩሎም ሰማእታት ናይ ሕልና ጸሎት ብወግዒ ተኸፊቱ። ካብ ናይ ፕሮፖጋንዳን ውደባን ዕጡቓት ኣሃዱታትን፡ ካብሲቪል ተቓለስቲ ኣባላትንካብ ዝተፈላለዩ ክፍለ-ዓለማት ንውድባዊ ሰሚናርን ውድባዊ ጉባኤን ብዝመጹ ተወከልትን ተሳተፍትንተረኺቦም ኣለዉ። ሰሚናር ብእዋናዊ ጭርሖታት ደሚቑ ይርከብ። ገለ ካብኣቶም ንምጥቃስ ዝኣክል፡