ምሃሪ ምሳልያዊ ታሪኽ ( Parable ) ንመን ?? ጭጉራፍሲ ንነብሳ ሃሪማ ተእዊ ከይ ከውን

ዝኸብረካ ዶክ. ገብረ ገብረማርያም ሰላም ምሳኻ ይኹን ። ካብዚ ቀጺለ ፡ ኣብ ራባዓይ ክፋል ጽሑፍካ ፡ ምሳልያዊ ታሪኽ (Parable) ድሕሪ ምቕራብካ ፡ ንኣንበብቲ እዞም ክልተ የእዱግ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ትብሉ? ንዝብል ሕቶ ብወገነይ ብከምዚ ዝስዕብ እፈትሖ ። ንኣንበብቲ ንምዝኽኻር ዝኣክል ፡ ትሕዝቶ ናይቲ
ምሳልያዊ ታሪኽ ከምዘለዎ ኣስፊረዮ ኣለኹ ። ዘገርም እዩ ገለ ከዛኻኽረኒ ኪኢሉ ። ናይ ቛንቛ ትምህርቲ ኣብ ዝወስደሉ ዝነበርኩ ግዜ ፡ እቲ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ መምህረይ ቃላትን ሓረጋትን