ኣማኢት ናይ ፖለቲካ እሱራት ዝሳቐይሉ፡ ዘስካሕክኽ ቤት ማእሰርቲ ማይ ተመናይ።

ኣብ 1ይ ክፋል ጽሑፍና፡ ቤት ማእሰርቲ ማይተመናይ ብሃገራዊ ድሕነት ይምእከል። ብሰለስተ ምሩጻት መርመርቲ ኣባላት ስለያ ስለዝመሓደር፡ ደረት ዘይብሉ ዘይሕጋዊ ስልጣን ከምዝተዋህቦም ገሊጽና ነይርና። እሱራት ካብ ውሽጢ ኤርትራን ካብ ክልተ ወጻኢ ሃገራት ብጸጥታዊ ውዲት ንኤርትራ ከምዝተመልሱ። 34 ደቒ ኣንስት ዝርከብኦ ኣማኢት ንጹሃት ዜጋታትና፡ ብፖለቲካዊ ምኽንያት ከምዝተኣስሩ ገሊጽና።