ጽምብል በዓል መበል 56 ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጀርመን ከተማ ከለን

ነታብጅግናሓምድእድሪስዓዋተንምጅማር ቃልሲ ንናጽነትጥይትዘበሰረትዕለትንምዝካር፡ብጨናፍርግምባርሃገራዊድሕነትኤርትራ - ሕድርን፡ሰልፊዲሞክራሲህዝቢኤርትራንዝተዳለወዝኽሪበዓልሓደመስከረምኣብጀርመን ኣብ ከተማ ከለንብዕለት09. መስከረም 2017 ብድምቀትከቢሩከምዝወዓለ ደንጉዩ ዝመጸና ዜና ይሕብር።