ጭርሖን ተግባርን ጉጅለ ህግደፍ ከብድን ሕቖን

እዚ ናይ ሎሚ ጸረ-ህዝቢ መንግስታዊ ጉጅለ፡ ኣብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ እንከሎ ኣትሒዙ፡ ብዘይካታ ንምሁራትን ብሱላት ናይ ፖለቲካ ተንተንትን ንምህራምን ንምድንዛዝን ዝጥቀመሉ ናብ ውግእን ወረ ውግእን ዝዘነበለ ኣተሓሳስባን ኣብ ኣብ ዓውደ ውግኣት ድማ ዝነበሮ ምስጉን ተግባርን ብፖለቲካዊ ኣረኣእያ ዝዕቀን ናብ ህዝቢ ዝቐረበ፡ ህዝቢ ኣእሚኑን ኣዕጊቡን ዝሰርሓሉ ታሪኽ ኣይፍለጥን። ህዝቢ በዓል ቤትን ምንጪ ኩሉ ዘድሊ ቀረባትን ናይ’ቲ ህዝባዊ ቃልሲ ክንሱ፡ ዝተበሃልካዮ ፈጽም’ዩ ዝበሃል ነይሩ። ደቁ ክሳብ መራዑ ካብ ንእዲ ሕጽነት፡ ሓራሳት ደመን ከይንቀጻ ብሃንደበትን ብሓይልን እናገፈፈ ዝወስድ ዝነበረ