ኤርትራ ናይ ሰላም ዳሜራ’ምበር፡ ናይ ውግእ ዳሜራ ኣየድልያን’ዩ፣

ኤርትራ ነዊሕ ዓመታት ዝወሰደ ኣዝዩ ከቢድ መስዋእትን ክሳራን ሕሳረ-መከራን ናይ ህዝብታታ ብምኽፋልን ብምርኣይን ብ24 ግንቦት 1991 ካብ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ነጻነታ ከተረጋግጽ ዝኸኣለት ልዑላዊት ሃገር እኳ እንተዀነት፡ ሰላምን ምርግጋእን ደሞክራስን ልምዓትን ዝተረጋገጸላ፡ ህዝብታታ ሓድሽ ኩሉ-መዳያዊ ቅሱን ሂወት ዝመርሑላ ዝተረጋገአት ሃገር ግን ክትከውን ኣይከኣለትን። ምኽንያቱ፡ ህዝብን ሃገርን ዝምርሕሉ፡ ሰብኣውን ደሞክራስያዊ መሰላት ናይ ህዝብታትና ዝቕበል፡ ሰላም፡ ደሞክራስን ልምዓትን ዘውሕስ፡ ፍትሕን ልዑላውነት ሕግን ዘንግስ ደሞክራስያዊ ሕገ-መንግስትን፡ ሕገ-