ምዉት ኣይክሰስ ሰማይ ኣይሕረስ

ሰውራ ኤርትራ ብሉጻት ዜጋታቱ ብሂወት ገቢሩ፣ ንባዕዳዊ ገዛኢ ስርዓት ደርግ ኢትዮጵ ኣብ ምጅማር መወዳእታ ሰሙን ወርሓ ግንቦት 1991 ካብ መላእ መሬቱ ኣውጺእዎ እዩ፡፡ ኣብ እቲ እዋን ንኣሰዓዕራ ስርዓት ደርግን፡ ንተሳታፍነት ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ኩሉ መኣዝን ኣበርክቶ ቃልስን ግርም ጌሩ ብዝትንትን ናይ ዓወት ብስራታት፡ ተዘይምሉ፡ ተገጢሙሉ፡ ተነቢብሉ፡ ተደቢልሉን ተዓሊልሉን እዩ፡፡ ከምቲ ጽንጽዋይ ናይ ወፋሮ ዕንጨይቲ ብዝመሳሰል ክኣትዋ ቀራናት ክወፍራ ጋዕማማት ዝብሃል፡
ደርጎኛታት ስርዓት ደርጊ ድማ መዓት ገዳይ-ገዳይን ጨርባሕ-ባሕ ሓጺነ-መጺንን እናኣበሉ ከውሒ ዘዳሩን እሕመየ-እሕማዛን ከምዘየስምዑ፡ ኣብ መወዳእትኡ ዝድገፍሉ በትሪ እኳ ከይሓዙ ገሊኦም መሓዉሮም እንዳጎሰሱ ገሊኦም ከኣ ብጉንብሕ-ጉንብሕ ዓድና ገዲፎምልና፡፡ እዚ ክኣ ሳላ ሙሉእ ተሳታፍነት ህዝብን ሳላ እቶም ንልዕሊ ርብዒ ዘበን ርሕቕ እባ በለለይ ጠበቕ እንዳበሉ ኣብ ፈቐዶ ፍርንቂዓትን ጎዳጉዲ ኣራዊትን ከይተረፈ እንዳተመሳሰሉ መስተንክራዊ ጂግንነት በጃ ንናጽነት ዝዓዩ ዝነበሩ ተጋደልቲ ደቁን እዩ፡፡ ገባሮ ሃገርና ድማ፣ ነታ ራህዋ፡ ሰላም፡ ርግኣት፡ ከተምጽኣሎም ከም እትኽእል ተጠራጢሮማ ዘይፈልጡ ሰውርኦም፣ ማይን ማጨባን፡ ቆሎን ግዓትን፡ መገድን ጽላልን፡ ባዓትን መዕቀልን እንተዘይኮንዋ ኣይኮነን ፊት-ንፊቱ ገጢምካ ንዓርሞሽሻዊ ሰራዊት ደርጊ ክሰዓር፡ ናብ ወተሃደራዊ መዓስከሩ ቁሊሕ ምባልውን ዛጊት ኣይምተኻእለን፡