መቓሕ ደሞክራሲ ካብ ሃገረ ኬኒያ

ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ሃገረ ኬኒያ ዝተኻየደ ፕረዚደንታዊ ምርጫ፡ ኣፍሪቃዊ ምርጫ ብምዃኑ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ምስ ቅድሚኡ ዝነበረ ምርጫን ኣብኡ ዝፈሰሰ ደምን ብምትእስሳር ብዙሓት ወገናት ብስኽፍታ ክከታተልዎ ጸኒሖም። ዕለተ ምርጫ ኣኺሉ ኬኒያውያንን ኣህጉራውያን ተዓዘብትን ከምኡን ኬኒያውያንን ኣህጉራውያንን ትካላት መራኸቢ ብዙሓንን መስርሕ ምርጫ ክከታተሉ፡ ተኸታቲሎም ክጽብጽቡ፡ ክምስክሩን ክስንዱን ኮሚሽን ምርጫ ቦርድ ሃገረ ከኒያ ብዝሃቦ ፍቓድ መሰረት ተዋፊሮም ምክትታል ጀሚሮም። መስርሕ ምርጫ ኣብ ኣጋ ምዝዛሙ ምስ በጽሐ ጀሚሮም ከኣ ኣብ ዝተወሰነ ከባቢታት ዝተራእየ ቴክኒካዊ