ድንቡልሽ ድንቡልሻ

ዋላ ኣይርድኣን ዘሎ ናይ ተፈጥሮ ሕጽኖት

ዕድሚኣ ተገሪሱ ከሎ ብዘይ ጣቋ ብዘይ ንህዮት

ሓይላ ደንዲኑ ከሎ ሩባ ከይተሳገረት

ብርካ ሓንሒኑ ከሎ ኩጀት ከይደየበት

ዓጽማ ቆንቃኑ ከሎ ናብ ስራሕ ከይጎየየት

ኣነነታ ተሪፉ ከየማሓደረቶ ብሕድገት፡፡