ተረዲኡና ዶ? ኣይተረድኣናን ወይ ክንርዳእ ኣይደለናን?

ሕቶ ??? ንኩሉ ህዝብን ተንቀሳቐስቲ ደለይቲ ፍትሕን 26 ዓመት ዉሑድ ኣይኮነን ጥራሕ ዘይኮነ ንሓልዮት ህዝቢ ይኹን ሃገር ዝተገብረ ነገር የለን እሞ ካብ ግንቦት 24 ናይ 1991 ዓወት ህዝባዊ ሰራዊትክሳዕ ሕጂ ክንደይ ህዝቢ ሃሊቑ ተጨፍሊቑ ክንደይከ ብስዉር ተሓኒቑ ክንደይ ማህጸናትከ ተጨማለቑ ምስ እንብል ምሁራን ቁጠባ ዓለም ኣኪብካ ቁጽሩ ንኽትፈልጥ ዘጸግም እዩ፡ ከመይሲ? እቲ ኩነታት ካብ ዕለት ናብ ዕለት ኽእብ ሰዓት ኣብ ሰዓት እናወሰኸ እምበር ኣይቀነሰን ብኸምዚ ዝርኤይ ዘሎ ኸኣ ክውስኽ እምበር ክቕንስ ኣይክእልን ክሳዕ ዝውስኽ ዘይርከብ።