መግለጺ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ብዝኽሪ ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ

ሎሚዕለት01 መስከረም2017 ነቲብተጋድሎሓርነትኤርትራብመሪሕነትስዉእጅግናሓምድኢድሪስዓወተዝተጀመረ  መብረታዊተጋድሎህዝቢኤርትራመበል56 ዓመቱብምዝካርከብዕልይርከብ