ብምኽንያት ባሕቲ መስከረም ምጅማር ዕጥቃዊ ቃልሲ ህዝብታት ኤርትራ፡ ብሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ) ዝተዳለወ መግለጺ።

ሎሚ መዓልቲ፡  ዕጥቃዊ ተጋድሎና ዝጀመርናሉ፡ መበል 56 ዓመት ነኽብር ኣሎና። እዛ ዕለት'ዚኣ ዓባይ ናይ ዝኽሪ ዕለት እያ፤ ንዓና ንኤርትራውያን ድማ፡ ምስ መንነትና ዝተኣሳሰር ፍሉይን ኣገዳስን ታሪኻዊ ዝኽሪ ዘለዋ እያ።