ዓረፋት

እቶም ንጻዊዒት ነቢ ኢብራሂም / ኣብራሃም(ዓ.ሰ)ንምቅባል ጥዕናን ርኽበትን ሰላምን ተዓዲሎም፤ነቢ ኢብራሂምን ስድርኡን ዝረገጽዎ ቦታ እናረገጹ፤ ዝፈጽምዎ ተግባራት እናፈጸሙ ዳርጋ ሓደ ሰሙን ዝገብሩ ሙእሚንን/ምእመናን፤  ሎሚ ኣብ መበል 9ይ መዓልቲ ወርሒ ዙልሕጃ ፤ ኣስታት 2.5ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት ኣብ ሓደ  13 ኪሎ ሜተር ትርቢዒት ዝስፍሓቱ መሬት ሃብታም ድኻ፤ ሰበ ስልጣን ተራ ሰባት፤ዘግነት መንነት ንምልላይ ብዘጸግም ተርእዮ ነቲ ቅድሚ 1400 ዓመት ኣቢሉ ነቢ መሓመድ (ዓ.ሰ.ወሰላም) ኣብዚ ቦታ`ዚ ኮይኖም  “ኣቦኹም ሓደ`ዩ (ኣደም)ብዘርእኹም ይኹን ብሕብርኹም ክትበላለጹ ኣይትኽእሉን ኢኹም፤ እቲ ብሉጽ እቲ ሰናይ ዝሰርሕ ጥራሕ`ዩ”  ዝብል ዘስምዕዎ መደረ ብዝሰማማዕ መልክዕ፤ ንምልክታት ፍልልይ ኣወጊዶም ከም ሓደ ሰብ ንሰዓታት ደው ኢሎም ዝውዕልሉ መዓልቲ`ዩ።