ፍርያት ህግደፍ

ኣብ ኤርትራን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ክትከውን ጎይታ ኣንፈት ፖለቲካ’ኻ ንጹርነት ዘይብሉ ቤላበሎ ሕሜታ ፈተውራሪ ስሱዓት ናይ ምኩሓት ዋልታ ዘየቋርጽ እህህታ ዘሪእካሉ ባይታ ነቲ ሓቂ ክትክሕዶ ክትከድኖ ኮቦርታ ናትካ ነገር ኣድጊስ ካብ’ታ ሙማታ እታ ምጉታታ።