ኣብ ውሽጢ ሃገር ንህዝብና ዘጋጥሞ ዘሎ መዘና ዘይብሎም ኣደራዓት

ሓበረታ ካብ ምንጭታት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ _ ሕድሪ (ግሃድኤ-ሕድሪ) ከም ዘመልክቶ፣ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ሃገርና ናብ ቅኑዕ መገዲ ዘመልክት ስራሕ የልቦን። ጽሓይ ዝሃረሞን ኩሉ ዝፈልጦን ናይ ጥፍኣት ፖሊሲ መሪሕነት ጭፍራ ህግደፍ ንኤርትራ ናብ ገደል ይመርሓ ከም ዘበሎ ብሩህ ዝዀነ ጉዳይ እዩ።