ዘይንቡር ፖለቲካዊ ምሕደራ ዘይንቡር ባህሊ የተኣታቱ

ንቡርን ዘይንቡርን ክልተ በበይኖም ገጻት’ዮም። ብካልእ ኣዘራርባ ከብድን ሕቖን’ዮም። ንቡር ብደረጃ ያታዊ ባህሊ ድዩ ዘመናዊ ትምህርቲ ኣብ ሕብረ-ተሰብ ተኣታትዩ፡ ቅቡልነት ረኺቡ፡ ደረጃ ብደረጃ ድማ እናተመሓየሸን እናማዕበለን ዝኸይድ’ዩ። ዘይንቡር ግን፡ እቲ ሕብረ-ተሰብ ዘይፈልጦ፡ ምስ ባህሉ ርክብ ዘይብሉ ዝጽየፎ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ከም ተርእዮ ክኽሰት እንከሎ’ዩ። ዘይንቡር ዝተፈላለየ ሽፋን ገይሩ’ዩ ዝመጽእ። ዘይንቡር ብደረጃ ውልቀ ሰባት ክፍጸም እንከሎ