ህዝቢ ዓድታት ክኒን ቅኒቶን ብህግደፍ ዝበጽሖም ግፍዕታትን

እዚ ጽሑፍ ብሓደ ግዱስ ኤርትራዊ ብኢድ ተጻሒፉ ስካን ተገይሩ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣሰና ዝረኸብናዮ ኮይኑ፡ ርዝነት ትሕዝቶ ናይ’ቲመልእኽቲ ኣብ ጸብጻብ ብምእታው ንምክትታል መታን ክሕግዝ ከም ዘለዎ ብኮምፒተር ጽሒፍና ንዝርገሖ ምህላውና ኣቐዲምና ንሕብር።