ብስርቂ ኮነ ካልእ ገበን ዝተታሕዘ ሰብ ኣብ መደበራት ፖሊስ ንክእሰር ከሰስቲ ቀለብ እሱር ክኸፍሉ ይግደዱ

ኣብ ኤርትራ ስሩዕን ተሓታትነት ዘለዎን መንግስታዊ ኣሰራርሓ ካብ ዝጠፍእ ነዊሕ ገይሩ ዝበሉ እሙናት ምንጭታት ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ ናብ ሓደ መንግስታዊ ትካል ከይድካ ጉዳይካ ብኣፍልጦ ብዘመድ ኣዝማድ ወይ ድማ ብሓይሊ ገንዘብ ከተሳልጥ ተኣታትዩ ዝጸንሐ ብልሽውና ከይኣክል፡ ሕጂ ድማ ሓደ ዜጋ ተሰሪቐ ወይ ተበዲለ ኢሉ ኣብ ቀረባኡ ናብ ዝርከብ መደበር ፖሊስ ምስ ዘመልክት ኣብ ቀይዲ