መምዘኒ ሃገራውነት ዝጠፍኦም ሃገራውያን

ፍልጠት ኣብ ህይወት ደቂ-ሰባት ዝጻወቶ ተራ ኣዝዩ ልዑል’ዩ። ዝርከበሉ ሜላ ከኣ ካብ ቤት ትምሀርቲ ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ተመክሮ ወይ ልምዲ’ዩ። ኣብ ቤት ትምህርቲ ከይድካ ብስሩዕ ዝርከብ ፍልጠት፡ ኣርእስቲ በርእስቲ፡ ምዕራፍ ብምዕራፍ ተፈላልዩ እንታይ ዓይነት ሞያ ንምታይ ዓይነት ፍርያት ወይ ውጽኢት ተጸኒዑ ተፈጠርኒፉ ዝተሰነደን ደረጃ ዕድመ ወዲ-ሰብ ኣብ ግምት ኣትዩ፡ ደረጃ ብደረጃ እናማዕበለ ዝኸይድን ኮይኑ ግን ከኣ፡ መጀመርያ ደኣምበር መወዳእታ ዘይብሉ ባሕሪ’ዩ። ብተመክሮ ዝርከብ ፍልጠት ብወገኑ፡ ሰባት ካብ ቅድሚኦም ዝነበሩ ወለዶታት ብኣፋዊ ዛንታ ዝንገር፣ ካብ መዓልታዊ ውዕሎኦም፣ ብእዝኖም ዝሰ