ዘኽብር ከይሰራሕካ ክብሪ ምድላይ፡

ሓዲ-ሰብ ምስ ካልኦት ከምኡ ዝበሉ ሰባት ከይተራኸበ ኣይነብርን። በይነይ ክነብር ኣለኒ ኢሉ እንተዝሓስብን እንተዝውስንን’ውን ኣይክእልን። ስለምንታይ ወዲ-ሰብ ሰብ ዝሰርሖ ኣቕሓ ኣይኮነን። ናይ ተፈጥሮ ሰብ’ዩ። ስለዝኾነ ከኣ ምስ ሰባት ክነብር፡ ንሰብ ዘድሊዮ ነገራት ክጠልብ፡ ጠለባቱ ንምምላስ ክሰርሕ ተፈጥሮ ባዕሉ የገድዶ’ዩ። ካልእ ይትረፍ መግቢ ምብላዕ ናይ ምርጫ ጉዳይ ዘይኮነ ናይ ተፈጥሮ ግዴታ’ዩ። ከጠሚ ኣለኒ ኢልካ ኣይትጠምን። ብሕጊ ተፈጥሮ ግን ናይ መግቢ ሰዓት ምስ ኣኸለ ትጠሚ