ክሳብ ሎሚ ዝሰራሓናዮ ኣድማዒ ልምዓታዊ መደባት የለን፡ ኢሳያስ ኣፈወርቂ...

ኤርትራ ብጎደና ቁጠባዊ ልምዓት ንቕድሚት ትውንጨፍ ኣላ፡ ኣምለኽቲ ኢሳያስ፡ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ምሕደራ፣ ጸጥታዊ ርግኣት፣ ክብረት መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰል፣ ማዕርነታዊ ተሳትፎ ኣብ
ደሞክራስያዊ መሰል፣ ማሕበረ ቁጠባዊ ልምዓት፣ ባህሪ፡ ፖሊስን ተግባርን መንግስቲ ህግደፍ እንታይ ይመስል? ኣብ ከመይ ደረጃ ‘ኸ ይርከብ? ብብሄራትን ብብሄረ-ሰባት ህዝብታት ኤርትራ፣ ብኤርትራውያን ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ፣ ብዞባዊ፡ ኣህጉራውን ዓለማውን ውድባት፡ ብትካላት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት፣ ብማዕከናት ዜና ዓለ