ብመደብ ዝተሃርመ ክብርን ዕቤት መማህራን ኤርትራ ብፕሮፖጋንዳ ኣይሓውን።

 ኩለነተናዊ ዕቤት ሓንቲ ሃገር ኣብ ዜጋታት ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ካብ ምርግጋጽ ወጻኢ ዝሕሰብ ኣይኮነን። ዜጋታት ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ከማዕብሉ ከኣ ካብ ቅኑዕ ስርዓተ ትምህርቲ፣ ግቡእ ክብሪ ንሞያ መምህርና ምሃብን፡ ንመምህር ዓቕሚ ሃገር ብዘፍቅዶ ደረጃ ፍልጠቱ፡ ጻዕሩን ኣፍራይነቱን ኣብ ግምት ዘእተወ ገንዘባዊ ክፍሊትን ካልእ መተባብዕን ምግባር የድሊ። ብሞያያውያን ተጸኒዑ፡ ንሓፈሻዊ ማሕበራዊ ህይወት ህዝቢ እታ ሃገር ኣብ ጸብጻብ ኣእትዩ ዘይተቐርጸ ስርዓተ ትምህርቲ፣ መምህር ብሞያኡ ከይሕበን ከይኸብር፡ ሕልናዊ ዕግበት ከይፈጥር፡ ከም ዝኾነ ሰብ ንኽነብር ዘኽእሎ ዋጋ ድኻሙ ገንዘባውን ንገራውን ረብሓ ከይረክብ ዝነፈገ ፍጹም ዓይኒ መርፍኡ ዝጠፍኦ ጸረ-ህዝብ