ኣባላት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ዝኾኑ ፖለቲካዊ ውድባት ኣብ ቀጻልነት ባይቶ ሓቢሮም ክሰርሑ ተሰማሚዖም

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ጎዕዞ ብዘጋጠሞ ውሽጣዊ ዘይምቅዳው ኣብ ደውታ ኣትዩ ከም ዝጸንሐ፡ ካብ መጀመርያ ናይ’ዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመተ 2017 ንነጀው ግን፡ ብመንገዲ ሽማግለ ዘተ ናይ’ተን ውድባት ኣቢሉ ኣብ ምምይጥ ከም ዝጸንሐ፡ ቀጺሉ ፖለቲካዊ መሪሕነት ኣባል ውድባት ካብ 31 ሓምለ ክሳብ 4 ነሓሰ 2017 ኣብ ዘካየድዎ ሓባራዊ ኣኼባ፡ ነቲ ብሽማግለ ዘተ ዝተበጽሐ ሓባራዊ ስምምዕ ኣድላዪ ምምሕያሻት ብምግባር ኣብ ስምምዕ