ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ

ንዝሓለፈ ክልተ ዓመት ዝኣክል ኣብ መንጎ ክልተ ሸነኻት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ተፈጢሩ ዝጸንሐ ዘይምርድዳእ ንምፍታሕ ንልዕሊ ሸሞንተ ኣዋርሕ ዝኣክል ብጣዕሚ ኣድካሚ ዘተታት ክካየድ ድሕሪ ምጽናሕ እነሆ ሕጂ ናብ ሰሚናር ክንኣትወሉ እንክእል ስምምዓት ተበጺሑ ተፈሪሙ ኣሎ። በዚ ኣጋጣሚ ነቶም ኩሎም ኣብዚ ደረጃ ንምብጻሕ ከይተሓለሉ ክጽዕሩ ዝጸንሑ ኩሎም ኣካላት ባይቶን ብፍላይ ከኣ ውድብና ዘለዎ ሸነኽ ወኪሎም ክዛተዩ ዝጸንሑ ኣካላትና ንኹሉ ጸዓቶምን ተወፋይነቶምን ልባዊ ምስጋና እናኣቕረብና ዮሃና ክንብል ንፈቱ።