ሓባራዊ ኣኼባ ፖለቲካዊ መሪሕነታት ውድባት ኣባል ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤሃባደለ)

ንዝበዝሕ ዓቕምታት ደንበ-ተቓውሞ ኤርትራ (ፖለቲካዊ ውድባት፣ ሲቪካዊ ማሕበራትን ኣገደስቲ ወልቀ-ሰባትን) ዝሓቖፈ ሃገራዊ ጽላልና (ኤሃባደለ)፡ ሕዳር 2011 ምምስራቱ ዝፍለጥ'ዩ፡፡ ኣብ መስርሕ ጉዕዞኡ ብሰንኪ ዘጋጠምዎ ዕንቅፋታት፡ ናብ ደውታ ኣትዩ ምንባሩ'ውን፡ ካብ'ቲ ደላይ ፍትሒ ተቓላሳይ ህዝብና ዝተኸወለ ኣይኮነን፡