ህግደፋዊ ዲፕሎማሲ ከም ቃሕታኻ’ዩ።

ዲፕሎማሲ ከም ኣተሓሳስባን ዕለታዊ ንጥፈትን ካብ 16 ክ/ዘመን ጀሚሩ ደረጃ ብደረጃ ቅርጺ እናሓዘ ከም ዝመጸ ታሪኽ ይሕብር። ዲፕሎማሲ ጠቕሙ ውልቀዊ ኮነ ሃገራዊ ሌላን ረብሓን ምርግጋጽ ኮይኑ፡ ኣብ ትሕቲኡ ብዙሓት ጨናፍራት ዝሓቖፈ ምዃኑ ምርዳእ ጽቡቕ’ዩ። ዲፕሎማሲ ብዙሕ ዝዓይነቱ’ዩ። ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ፣ ጸጥታዊ፣ ባህላዊ …ወዘተ ዝምድናታት ንምጥቃስ ይከኣል። ዲፕሎማሲ ሓደ ኣብ መንጎ ህዝብታትን ሃገራት ሰላም ንምስፋን ዘገልግል ሰላማዊ መሳርሒ’ዩ። ብሱል መፈትሒ ግርጭት እውን’ዩ። ስለዚ ዝኾነ ሰብ ምስ ካልእ ሰብ ክራኸብ እንከሎ፡ ዝኾነ መንግስቲ ምስ ካልእ መንግስቲ ዝምድና ክገብር