ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እስራኤል፡ መንግስቲ እስራኤል ኤርትራውያንን..................

ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እስራኤል፡ መንግስቲ እስራኤል ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ስደተኛታት ካብ ኣታዊኦም 20% ኣብ ዘይንቀሳቐስ ሕሳብ ባንክ ከቐምጡ ንዘውጽኡ ኣገዳዲ ሕጊ ኣመልኪቱ ተዘራሪቡ። መንግስቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኣብ ሃገሩ ዝርከቡ ዜጋታት ዝተፈላለየ ሃገራት ዝገብሮ ተጽዕኖ ብምቕጻል፡ ብፍላይ ኤርትራውያንን ሱዳናውያን ስደተኛታት ካብ ኣታዊኦም 20% ኣብ ዘይንቀሳቐስ ሕሳብ ባንክ ከቐምጡ ዘገድድ ሕጊ ብምውጻኡ ብብዙሓት ወገናት ክኹነን ዝጸንሐ ኮይኑ፡ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እታ ሃገር ድማ፡