ብልቢ ከይወሰንካ ቃልሲ

ንዝኾነ ውልቃዊ ጉዳይ ይኹን ሓባራዊ ሃገራዊ ዛዕባ፡ ብኣፍልጦ ብልባዊ ውሳነን ወነን እንተደኣ ዘይኣቲኻዮ፡ ዘዕግብ ፍረ ክትረኽበሉ ከምዘይትኽእል ርዱእ ነገር’ዩ። ብሓቂ ኣወንታዊ ውጽኢት ክትሓፍሰሉ ትብህጎ ወይ ትደልዮ ዓይነት ስራሕ ‘ምበኣር ፈሊጥካ፡ ወሲንካ፡ ብወነ ክትኣትዎ ኣለካ። ብፍላይ ከም ህዝባዊ ሓበራዊ ሃገራዊ ጉዳይ ዝበለ ዓቢ ወይ ረዚን ዛዕባ፡ ብቐጥታ ምስ ህይወት ደቂ-ሰባት ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ኣብ ጸብጻብ