ፖለቲካዊ ርእይቶ ኮይንካ ብምርካብ ‘ምበር፡ መሲልካ ብምቕራብ ኣይውከልን

 ፖለቲካዊ ርእይቶ ከም’ቲ ብድሌት ቀይሕ ወይ ጸሊም፡ ሓጺር ወይ ነዊሕ፡ ጓል ወይ ወዲ ንምዃን ዘይከኣል፡ ካብ ደርባዊ ባህርን ህዝባዊ ውግንና ወጻኢ ከም ቃሕታኻ መሪጸ ኣለኹ ኢልካ ትኽደኖ ተራ ነገር ኣይኮነን። ናብ ኣየናይ መስመር፡ ጸገማዊ ወይስ የማናዊ፡ ህዝባዊ ደሞክራሲ ወይስ ፍጹም ምልካዊ ፋሽሽታዊ ኣረኣእያ ትውግን ዝድርኽ ሰናይ ፍቓድ ዘይኮነ መሰረታዊ ባህ