ደምዳሚ መግለጺ 3ይ ስሩዕ ኣኬባ መሰጋገሪ መሪሕነት ግሃድኤ-ሕድሪ

ማእከላይ መሰጋገሪ መሪሕነት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ ዕለት 14 / ሓምለ / 2017 መበል ሳልሳይ ስሩዕ ኣኼብኡ ብኣዝዩ ስጡም፡ ግሉጽ፡ ሕድ-ሕዱ ተኣማሚኑ ጉዕዞ ቃልሲ የማእዝን ምህላዉ ብዘንጻባርቕ መልክዕ ኣሰላሲሉ፡፡