ቅኑዕ ስነ-ምግባር ኣካል ሰብኣዊ ክብረት’ዩ።

ሰብ፡ እንታይ ባህሪ ወይ ኣመል ኣለዎ ብዘየገድስ፡ ናይ ተፈጥሮ ሰብ ብምዃኑ ጥራሕ ክኽበር ኣለዎ ይብል ኣድማሳዊ ቻርተር ውድብ ሕቡራት ሃገራት። ቅዱሳን መጻሕቲ ብተመሳሳሊ፡ ሰብ ሃብታም ይኹን ድኻ፣ ዝተማህረ ይኹን ዘይተማህረ፣ ጻዕዳ ይኹን ጸሊም፣ ተባዕታይ ይኹን ኣንስተይቲ፣ ጉልቡት ይኹን ደቂቕ ኣብ ቅድሚ ፈጣሪ ኩሉ ማዕረ’ዩ። ብሓይሉ ወይ ብጥበቡ ዝተወልደ ሰብ የለን። ካብ ዝመርጾም ኣቦን ኣደን