ተባዓት ደለይቲ ፍትሒ


ዕርዲ ህግደፍ ተሓምሽሹ ደላይ ፍትሒ ተዓዊቱ። ክቡራት ደለይቲ ፍትሒ እቲ ብ8/07/2017 አብ ጊሰን ሃገረ ጀርመን ዝተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ ንፈስቲቫል ህግደፍ መኪቱ ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ገይርዎም ። ሕሰም ናብራ ህግደፍ ዝመረሮምመናእሰይን አዴታትን አቦታትን ብናህሪ ብምቕዋም መናውራት ህግደፍ አፍሽልዎ ።