ኤርትራውያን መንእሰያት ተመሃሮ ካብ ዩኒቨርሲቲ ዓዲ-ግራት ተመሪቖም

ኣብ ኤርትራ ተደኩኑ ዘሎ ስርዓት ንረብሓን ጥቕምን ህዝብና ዘይኰነስ ንኽብሪ ሓደ ሰብ ዝዝውሮ ጭፍራ ጥራሕ ዝሕሉ ትካል እዩ። ብከም’ዚ ከኣ ን27 ዓመታት ከይዱ ጌና’ውን ይኸይድ ኣሎ። እቲ ንምእንቲ ነጻነቱ ኢሉ ዘለዎ ኩሉ ሕሉቡ፡ ንጹፉ፡ እታ ሓንሳብ ጥራሕ ክትነብር እትኽእል ሂወቱ ከይተረፈ ዝኸፈለ ህዝቢ ግን ኣብ ሃገሩ ተዓዛብን እሱርን ኰይኑ ክነብር ተፈሪድዎ ይርከብ። እቲ ውሽጣዊ ፖሊሲ ናይ ህግደፍ እምበኣር ንህዝብና ብሓፈሻ ዝረግጽን ዘሳቕን ኰይኑ ብፍላይ ከኣ ንመንእሰያት ናይ መጻኢ ዕድሎም ጽልሙት ኰይኑ ስለ ዝረኣይዎ ካብ ሃገር ነፊጾም እግሮም ናብ ዝመርሖም ይጠፍኡ ከም ዘለዉ ዘካትዕ ጉዳይ ኣይኰነን። በዚ ምኽንያት’ዚ ማእለያ ዘይብሎም መንእሰያት ሃገሮም ገዲፎም ሃጽ ኢሎም ይጠፍኡ ኣለዉ። ብጐረባብቲ ሃገራት ኣቢሎም ድማ ኣርሒቖም እንዳ ተሰደዱ እዮም