እቲ ናታስ ንሓማታ”

ኣብ ሓምሻይ ክፋል ጽሑፍና፡ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብተደጋጋሚ ኣብ ዝገበሮ ቃለ-መጠይቕ፡ ኤርትራ ከይትምዕብል ዓጊቶም ሒዞማ ዘለው፡ ናይ ደገ ሓይልታት’ዮም፡ ብፍላይ ከኣ ኣመሪካን መርጋበርያኡ ስርዓት ወየኔን’ዮም” ንዝበሎ መሰረት ገይርና፡ ኣብ ናይ ወጻኢ ፖሊሲኡ፡ መጀመርያ ኣብ’ዚ ዞባ’ዚ ንናይ ምዕራብ ርእሰ ሓያላን ሃገራት ተዓሲቡ ከገልግልን፡ ኣርሓ ናይ’ዚ ዞባ’ዚ ኮይኑ ክረአን ዝነበሮ ሕልሚ፡ ምስ ኢትዮጵያ ባዕሉ ብዝጻሕተሮ ኲናት ተሳዒሩ ምስ ወጽ