ፈስቲቫል ካስል 2017 ዕላማኡን!!

ሎሚ ዘመን'ውን ከም ወትሩ ዓመት፣ ፈስቲቫል ካስል ጀርመን ንምክያድ መሰረታት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ብምትሕብባር ምስ መሰረታት ካልኦት መሓዙት ውድባት፣ ኣብ ዓቢ ምሽብሻብ ይርከብ። ናይ 2017 ፈስቲቫል ካስል ብዕላማ ካብቶም ዝሓለፉ ፈስቲቫላት ዘይፍለ'ኳ እንተኾነ፣ ኣብዚ እዋን'ዚ ኩነታት ጸላኢና ጃንዳ ህግደፍ ኣብ ኣዚዩ ዝተዳኸመሉ፣ ዳርጋ ኣብ ገማግም ኣጻድፍ ተንጠልጢልሉ ዘሎ እዋን ኢና በጺሕና ዘሎና።
ብተወሳኺ'ውን ህግደፍ ኣብ ፖለቲካውን፣ ዲፕሎማስያውን፣ ምጣኔ ሃብታውን ጥምጥም ወዲቑ፣ ኣብ ቅድሚ ማሕበረ-ሰብ ዓለም ዝተፈንፈነ በድኒ ኮይኑ ኣብ ዝሰሓገሉ ዘሎ መድረኽ ኢና ዘሎና። ስለዝኾነ ናይ ዓቕሊ ጽበት፣