ባዶ+ባዶ=ባዶ

ብምቕጻል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዋንኡ ዘይፍለጥ፡ ኣብ የማናይ ገጽ መርበብ ሓበሬታ መስከረም  ኣንታ እዛ ሃገር ሰብ’ዶ ዘይብላ መሲልዎም? ብዝብል ኣርእስቲ  ወያኔ ንኤርትራ ወሪርና ንነፀረኣብ ኣስመላሽ ፕረዚደንት ክንገብሮ ኢና ይብሉ  ዝብል ድርሰት ተዘርጊሑ ንንባብ በቒዑ ምቕናዩ ይፍለጥ። ስለ ምንታይ ዋንኡ ብግልጺ ፖሎቲካዊ መንነቱ ኣነጺሩ ክጽሕፍ ዘይበቕዐን እቲ ተለጢፉ ዝቐነየ ድርሰት ንምንታይ’ኸ ብቅልጡፍ ክወርድ ተገይሩን? ዝብሉ ሕቶታት ኣብ ሓንጎል ኣንበብቲ ክመላለስ ዝኽእል ምዃኑ ኣይሰሓትን’ዩ። ብርእይቶይ እቲ ዝቐረበ ድርሰት ስቕ ኢሉ ኣብ ባይታ ዘየለን ካብ ሓቅነት ኣዝዩ ዝረሓቐን፡ ብፈጠራ ዝተማህዘ ድራማ ምዃኑ ብዙሕ ዘኸራኽር ጉዳይ ኣይኮነን። ኣብ ልዕሊ’ዚ ዋና ናይቲ ድራማ ተመሊሱ ንባዕሉ ዘሕፍሮ ኣጉል ድርሰት ብሰንኪ ምቕራቡ፡ ፖሎቲካዊ መንነቱ ብግልጺ ከቕርብ ምሉእ ብቕዓትን ድፍረትን ዝሰኣነ ምዃኑ ቅንጣብ ዘጠራጥር የብሉን።