ኣብ ድኽነት ዝተዓቚበ ስርዓት፡ ወገን ድኻታት ክኸውን ኣይክእልን

ድኽነት ብቐንዱ፡ ብስእነት ማሕበራዊ ፍትሒ፣ ሕጽረት ትምህርትን ድሑር እምነታትን ዝመጽእ፡ ኣብ ህይወት ደቂ-ሰባት ድማ ዝለዓለ ኣሉታዊ ጽልዋ ዘሕድር ክፉእ ገጽ ናይ ናብራ’ዩ። ይኹን ግን ዘይብዳህ ናይ ተፈጥሮ ሕጊ ኣይኮነን። ቅንዕና ሓቢርካን ተኸባቢርካን ናይ ምንባርን ምዕባይን ድሌት፡ ንድሌት ኣብ ግብሪ ዝትርጉም ተበግሶን እንተደኣ ሃልዩ ክሰዓር ነበራያ ነበረ ክኸውን ይኽእል’ዩ። ሃገር ከደን ሰላም፣ ኣሳታፊ ህዝባዊ ፖለቲካዊ ስርዓተ ምሕደራ፣ ካብ ኣድልዎ ነጻ ዝኾነ ማሕበራዊ ፍትሒ፣ ካብ ውልቀ መላኽነት ዝረሓቐ ደሞክራስያዊ ትካላዊ ኣሰራርሓ፣ ምቹእ ናይ ትምህርትን ስራሕን ዕድላት፣ ምዕቡል ኣተሓሳስባን ዘተኣናግድ ጥጡሕ ፖለቲካዊ ባይታ ብምፍጣር፡ ደረጃ ብደረጃ ንምውጋዱ ይከኣል’ዩ።