መንግስቲ ስዑዲ ዓረብ ኤርትራውያን ዝርከብዎም...............

መንግስቲ ስዑዲ ዓረብ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ኣብ ሃገሩ ዝነብሩ ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ ዘይብሎም ዜጋታት ዝተፈላለያ ሃገራት ክወጽኡ ዘቐመጦ ናይ 90 መዓልቲ ዕድል ብሓደ ወርሒ ኣናዊሕዎ መንግስቲ ስዑዲያ ብዝሒ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ዝጠንቁ ኣብ’ታ ሃገር ዘንጸላሉ ዘሎ ጸጥታዊ ሓደጋን ስእነት ስራሕን ምኽንያት ብምግባር፡ ኤርትራውያን ዝርከብዎ ዜጋታት ዝተፈላለያ ሃገራት ዝኾኑ ሕጋዊ መንበሪ ወረቐት ዘይብሎም ወጻእተኛታት፡ ካብ መጋቢት 29 ክሳብ 30 ሰነ 2017 ኣብ ዘሎ ግዜ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ዝህቦ ናይ ግዜ ገደብ ስለዝኣኸለ፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዜጋታተይ ከውጽእ ግዜ ስለዝሓጸረኒ ተወሳኺ