እቲ ናታስ ንሓማታ”

ኣብ ራብዓይ ክፋል ጽሑፍና፡ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ መጀመርያ ኣብ’ዚ ዞባ’ዚ፡ ምስ ገለ ርእሰ ሓያን ናይ ምዕራብ ሃገራት ተዓሲቡ ክሰርሕን ጎብለል ኮይኑ ክወጽእን ብደመ-ረሃጽ ህዝብታት ኤርትራ እናነገደ፡ ዕድመ ፖለቲካዊ ስልጣኑ ከናውሕን ዝነበሮ ሕልሚ፡ ምስ ኢትዮጵያ ባዕሉ ብዘባርዖ ኲናት ተሳዒሩ ሕልምታቱ ምስ መኸነ፡ ከመይ ኢሉ ናብ ሃገራት ኣዕራብ ከም ዝተንበርከከ ርኢና ነይርና ። ካብ’ዚ ብምቕጻል ዝተኸተሎ ስትራተጂ፡ ኣብ’ዚ ዞባ’ዚ ኣብ ዝኽሰቱ ግርጭታት፡ መዘዞም ብዘየገድስ ክሳብ ብዋጋ ልኡላውነት