መንግስቲ ህግደፍ ንናይ ብሕቲ መንበሪ ኣባይቲ...............

መንግስቲ ህግደፍ ንናይ ብሕቲ መንበሪ ኣባይቲ ኣመልኪቱ ኣውጺእዎ ዘሎ መጠን ክፍሊት ክራይ ብደረጃታት ዝድርት መምርሒ፡ ማእከሉ ድኻታት ንምጥቃም ዘይኮነ፡ ካዝናኡ ንምምላእ ምዃኑ ተገሊጹ ዝመርሓሉን ዝምረሓሉን ሕጋዊ ሃገራዊ ቅዋምን ሕጋዊ ፖለቲካዊ ስልጣን ዘይብሉ ክንሱ፡ ከም ቃሕታኡ ብህይወት ህዝብን ልኡላዊ መሬትን ዝጣላዕ ዘሎ ጃንዳዊ መንግስቲ ህግደፍ፡ ክፍሊት መጠን ናይ ብሕቲ ክራይ ኣባይቲ ኣመልኪቱ፡ ኣብ ከተማን ገጠርን ዘገልግል፡ ኣብ ዓሰርተ ደረጃታት ከፋፊሉ ኣውጺእዎ ዘሎ መምርሒ፡ ዘይፍትሓዊ ዋጋ ክራይ ብምግራሕን ምቁጽጻርን፡ ደገፍ ንድኻታትን ሚዛን ዋጋ ኣካራይን