ተግባር ዘይምህሮም ልኩማትን ኣመለኽትን

ተዋሪዳ ሃገር ብእኽብካብ በጋሚዶ ብምልክን ፍርሕን ዝተፈጥረ ጽምዶ ተነቕኒቑ መሰረት ፈሪሱ እቲ ኣጉዶ ርእሲ ምልኪ ኣብ ሃገር፡ ኣቕራቢ ስንቂ ኣብ ማዕዶ ወዮ ጅግና ህዝቢ ኮይኑ መእሰር ኣልቦ ማኣዶ።