ቅዋማዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ንምትካል ምጭራሕ እቲ ዝቐለለ ኢዩ

እዚ ናይ ሎሚ ስርዓት ህግደፍ ኣብ መዋእል ዘመነ ብረታዊ ተጋድሎኡ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤኡ ናይ ነጻነት ጩራ ኣብ ዝረኣየሉ ዝነበረ እዋን እውን ከይተረፈ፡ ስልጣን ናይ ህዝቢ ምዃኑ፡ ኣብዝሓ ሰልፊ ዝኽተል ዲሞክራስያዊ ስርዓት ክህነጽ፡ መሰል ደቂ ሰባት ዝኸብረሉ፡ ሰላምን ቅሳነትን ዝዓሰሎ ፡ ህዝብን ሃገርን ምህናጽ ማእከላይ ዕላምኡ ገይሩ ከምዝመጸ ዋናታቱ ዝምስክርዎ