ጠንቂ ስደት ህዝብታት ኤርትራ ስርዓት ህግደፍ ዝኽተሎ ኣዕናዊ ፖሊስኡ ደኣምበር፡ ቁጠባዊ ድኽነት ኣይኮነን።

ኣብ ዝሓለፈ ቅኒያት ናይ’ቲ መጋበርያ ስርዓት ህግደፍ ዝኾነ ማሕበር መንእሰያትን ተማሃሮን ኤርትራ (ሃማመተኤ) ላዕለዎት ሓለፍቲ ምዃኖም ዝገለጹ፡ ናብ ኣመሪካ ከይዶም ኔሮም። እዚ ውዳበ’ዚ ገለ ብፍላጥ ገለ ብዘይፍላጥ ኣተግባሪ ናይ ጥፍኣት ፖሊሲ ምዃኑ ኩሉ ዝፈልጦን ዝሰማማዓሉን ይመስለኒ። ስለዝኾነ ድማ እዞም ሓለፍቲ ናይ’ዚ ንመጋበርያነት ዝተጠፍጠፈ ስማዊ ማሕበር ኣብ’ቲ ዋዕላ ተረኾቦም ከም ዘለዎ ቃል ጎይታኦም ኢሳያስ ኣፈ-ወርቂ ብድምጺ ኣመሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ክደግሙ ተዓዚበ። ኣይግረምኩም ተገሪመ ድማ። ከመይ ተወዲቦም ንመን የገልግሉ ኣለው ኣቐዲመ ስለ ዝፈልጥ በበሃህላኦም ሓፊረ። ከም’ቲ ዓሻ ደሓን ኣሎ ሓው ዓሻ ከፊእዎ ኣሎ” ዝበሃል ምስላ ምኳኑ’ዩ።