ቤት ፍርዲ ካናዳ ኩባኒያ ነብሱን ጊላዊ ጉልበት ብምጥቃሙ ኣብ ልዕሊኡ ውሳነ ክህብ’ዩ።

Image result for Nevsun in eritrea

ቤት ፍርዲ ካናዳ፡ ነቲ ሰለስተ ኤርትራውያን ኣብ ልዕሊ ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ኤርትራ ምስ መንግስቲ ኤርትራ  ተሻሪኹ ኣብ ምውጻእ መዓድናት ዝነጥፍ ነብሱን ሪሶርስ ዝተባህለ ናይ ዕደና ኩባኒያ ዘቕረብዎ ክሲ፡ ናብ ዝቕጽል ሕጋዊ መስርሕ  ክሰግር እንተኾይኑ፡ ኣብ’ዚ ሰሙን’ዚ ውሳነ ክህብ ትጽቢት ይግበረሉ። እቲ ቤት ፍርዲ ሕጋዊ ስልጣን እንተደኣ ሃሊይዎ ናብ ዝቕጽል መስርሕ ሕጊ ከሰጋገሮ’ዩ። ወይ’ውን ከም’ቲ ኩባኒያ ነብሱን ዝምጉቶ፡ እቲ ክሲ ክስረዝን ፋይል ናይ’ቶም ሰለስተ ኤርትራውያን  ከሰስቲ ብቤት ፍርዲ ኤርትራ ክረአ ክግደፍ ክውሰን’ዩ።