መወዳእታ ዘይብሉ መጀምርታ

መጨረሽታ ተሳኢኑዎ እቲ መጀመርታ

ኮይኑ መወዳእታ ዘይብሉ መጀመርታ

ሰጊርካዮ ቁሪ ነጸላ ዘይብልካ ወይ ኮበርታ

ብጻሓይ ተለብሊብካ ብሃልሃልታ

ኣየ ኣማውታ ዘይብሉ መሰታ

ወርቃዊ ታሪኽካ ኮይኑ መመኽኔታ