ብምኽንያት 3ይ-ዓመት ዝኽሪ ህልቂት ላምፔዱሳ ...............

ብምኽንያት 3ይ-ዓመት ዝኽሪ ህልቂት ላምፔዱሳ ብሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ /ሰደግኤ/ ዝተዳለወ ውድባዊ መግለጺ

03 ጥቅምቲ 2013 ጅምላዊ ህልቂት ኣስታት 369 ንጹሃት ዜጋታትና ዝተኸሰተላ፡ ስጋዊ ዝምድና ዘለዎም ኤርትራውያን ወለድን መቕርብ ቤተ-ሰብን ብፍላይ፡ ህዝብታት ኤርትራ ከኣ ብሓፈሻ፡ ጥራሕ ዘይኮኑ በዚ ሓደጋ'ዚ ዝተጎድኡ፡ መላእ ዓለም ብመሪር ሓዘን ዝተጎብኣሉ፡ ብሓደ ድምጺ “ጸላም መዓልቲ ሓዘን” ዝሰመያ ዕለት’ያ፡፡